Search

Obudź się bogini światła

      

 

     Książka jest przekazem doświadczania spotkań autorki ze swoim wcieleniem sprzed wieków, jej pierwsza część to spotkanie siebie z czasów życia w okresie osiemnastej dynastii faraonów w starożytnym Egipcie.

     Doświadcza wcielenia, w którym żył faraon Echnaton. Druga część jest poematem zapisanym w przekazie channelingowym. To kosmiczne kody budzące serce do miłości, budzące nas do odkrycia swej łączności ze Stwórcą i swoją Mocą. Dla wielu z nas obecne życie jest bezpośrednio związane z wcieleniami w starożytnym Egipcie i wielu chciałoby tam znowu powrócić czując, że jesteśmy przyciągani magiczną siłą przeszłości.

     Treścią książki jest wyznanie miłości przez Boga, kobiecie – bogini. Ona jest współtwórczynią wszechświata i pierwszą energią żeńską przejawianą w ludzkim ciele kobiety. Odkrycie przez kobiety swej boskiej mocy w jedności z duchem pomoże uzdrowić mężczyzn. Budzi wibrację miłości na Ziemi abyśmy wspólnie mogli przejść z Mateczką Ziemią do następnego wymiaru, kolejnego etapu ewolucji i żyć w boskim Raju stworzonym przez Niebo i Ziemię. Czas Nowego Świata jest w zasięgu twego Nowego życia, jeśli go wybierzesz.

 

 

 

 

 

Zapisz się na bezpłatny fragment

  książki opsującej przepiękny anielski przekaz miłości

Kliknij